نویسنده = محمود هدایت افزا
تعداد مقالات: 3
1. معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-105

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


2. مبادی نظری ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند از منظر ابن‌سینا و شیخ احسائی

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

محمود هدایت افزا؛ سید عبدالرحیم حسینی


3. دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-137

محمد جواد رضایی؛ محمود هدایت افزا