کلیدواژه‌ها = مبانی تفسیری
تعداد مقالات: 1
1. برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-66

عبدالله میراحمدی