کلیدواژه‌ها = علّت فاعلی متافیزیکی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه علّیت فاعلی ابن سینا و فعل الهی خاص

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-94

ابوتراب یغمائی