کلیدواژه‌ها = عشق عقلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی همه عاشق انگاری نزد ابن سینا و شیخ اشراق

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-37

نادیا مفتونی