کلیدواژه‌ها = برهان هوای طلق
تعداد مقالات: 1
1. برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-94

امید آهنچی؛ سعید انواری