نویسنده = رحیم پور، فروغ السادات
تعداد مقالات: 3
1. تعامل قوه متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 42-68

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری


2. تأثیر شناخت «بدن» در نفس‌شناسی ابن‌سینا (بررسی هشت مسئله از علم‌النفس سینوی)

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-122

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان


3. حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-24

فروغ السادات رحیم پور؛ زهرا توکلی