نویسنده = دادبه، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. نظریه افلاک و تأثیر آن بر فلسفه اسلامی

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 47-87

سعید انواری؛ اصغر دادبه